Aktuellt

Återrapportering av två regeringsuppdrag

Den 16 november 2012 redovisade myndigheten två uppdrag kring NQF/EQF till regeringen. Uppdragen har genomförts med ett stort antal intressenter som under arbetets gång har haft möjlighet att ge sina synpunkter.

Myndigheten avvaktar nu regeringens ställningstagande och beslut kring ett svenskt ramverk för kvalifikationer. När regeringen fastställt ramverket kommer arbetet med att koppla det svenska ramverket, NQF, med det europeiska ramverket för kvalifikationer, EQF, att ta vid. Myndigheten räknar med att en rapport som beskriver kopplingen mellan NQF och EQF kommer att vara klar innan sommaren 2013.

Läs mer om återrapporteringarna:

Redovisning inplacering av SFi o andra utb i NQF.pdf

Redovisning nationella kvalkrit.pdf

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...