Aktuellt

Återrapportering av regeringsuppdrag att förtydliga uppdraget NQF

Myndigheten för yrkeshögskolan har återrapporterat ytterligare ett uppdrag. Uppdraget är ett förtydligande av deskriptorer och beskrivning av skillnader mellan nivåer i förslaget till ett svenskt ramverk för kvalifikationer - NQF.

Läs mer om återrapporteringen av förtydligande

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...