Aktuellt

Återrapportering av regeringsuppdrag avseende översiktlig kostnadsberäkning för NQF

Myndigheten för yrkeshögskolan har gjort en översiktlig kostnadsberäkning när det gäller det förslag på modell för hur kvalifikationer ska kunna kopplas till referensramen som myndigheten har redovisat (U2011/4728/GV).

Kostnadsberäkningen avser administrationen av modellen, beslutsprocessen, kvalitetssäkring, uppföljning och inspektion.

Läs mer via följande länkar:

Redo ekonomisk översikt.pdf

Bilaga 1 Ekonomisk översikt.pdf

Missiv eko översikt.pdf

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...