Aktuellt

Arbetslivets kvalifikationer + SeQF

I Sverige har arbetsgivar-och arbetstagarorganisationer varit en pådrivande kraft för införandet av Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Tillsammans har de identifiera olika möjligheter med att nivåplacera arbetslivets kvalifikationer i SeQF:

  • Tydligare yrkesroller och yrkeskompetens
  • Bättre matchning på arbetsmarknaden
  • Effektivare validering
  • Ökad mobilitet
  • Bättre överensstämmelse mellan utbildning och arbetslivets behov
  • Det livslånga lärandet blir tydligare

Ladda ner Arbetslivets kvalifikationer + SeQF 

Mer information om SeQF  

SeQF är en nationell referensram som ska synliggöra kvalifikationer på olika nivåer. Kvalifikationer, som utgör ett dokumenterat resultat av lärande, kan uppnås genom utbildning, i arbetslivet eller på fritiden genom bland annat examina, yrkesbevis eller diplom. När kvalifikationer inplaceras på olika nivåer i SeQF underlättas förståelsen och jämförelsen av dem. Regeringen har inplacerat kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerade enligt bilaga 2 i Förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Kvalifikationer som inte anges i bilaga 2 kan få sina nivåer fastställda i SeQF av Myndigheten för yrkeshögskolan efter ansökan från utfärdare.

SeQF bygger på EQF, som är den gemensamma Europeiska referensramen för kvalifikationer. EQF är ett översättningsverktyg som knyter samman olika länders kvalifikationssystem och syftar till att underlättar för arbetsgivare och individer att förstå och jämföra nivåer på olika kvalifikationer nationellt och internationellt. Bättre förståelse för kvalifikationer i olika länder bidrar till att underlätta anställbarhet, rörlighet och social integrering för arbetstagare och studerande.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...