Aktuellt

Ambassadörsnätverksträffar hösten 2017

Medlemmar i nätverket bjuds in till en dags fördjupad diskussion om ramverket, om att identifiera och beskriva en kvalifikation och att göra en ansökan om att inplacera den i SeQF. Under dagen medverkar Thomas Petersson från Skärtekniskt centrum och Torbjörn Mattsson från Högskolan i Jönköping, som båda var med och utarbetade handboken om inplacering i SeQF. Dessutom medverkar Kerstin Littke och Pär Sellberg från MYH varför det också finns möjlighet att diskutera kopplingarna mellan branschvalidering och SeQF.

För att det ska finnas goda möjligheter till dialog är antalet medverkande begränsat till tio deltagare per tillfälle. Tre träffar med samma innehåll kommer att äga rum i centrala Stockholm, se tid, plats och program nedan. Anmäl dig genom att önskat datum för medverkan till kerstin.littke@myh.se.

7 november, Elite Hotel Adlon, Vasagatan 42
28 november, Dalarnas Hus, Vasagatan 46
8 december, Dalarnas Hus, Vasagatan 46 

Program
09.00 – 09.30 Kaffe
09.30 – 10.00 Välkomna och aktuellt från MYH, Kerstin Littke och Pär Sällberg
10.00 – 11.00 Diskussion utifrån deltagarnas intresse och erfarenheter.
11.00 – 12.00 Resultat av lärande – ett paradigmskifte, Torbjörn Matsson, Högskolan Jönköping
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Branschers planeringsprocess vid ansökan, Thomas Petersson, Skärtekniskt centrum. Utbildningsanordnares planeringsprocess vid ansökan, Torbjörn Matsson, Högskolan Jönköping
14.00 – 15.30 Dialog inklusive kaffe
15.30 – 16.00 Fortsatt utveckling, Kerstin Littke och Pär Sällberg
16.00 Slut

Fler nyheter

Nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering

Skriv gärna upp dig på Myndigheten för yrkeshögskolans nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering för sammanfattningar av den senas...

SeQF 5 år - digital konferens

Till hösten är det fem år sedan Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) infördes. Nu blickar vi framåt under en digital...