Konferenser och seminarier

Konferens: En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken

Konferens: En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken
Datum: 3 mars 2016
Tid: 10.00–16.00
Plats: Aros Congress Center, Munkgatan 7, 722 12 Västerås

Frågor om konferensen kan ställas till info@seqf.se.

För att konkretisera hur Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, kan användas i arbetslivet och för yrkeshögskolans utbildningsanordnare, bjöd Myndigheten för yrkeshögskolan in till en konferens den 3 mars kl.10.00–16.00 i Västerås.

Konferensen vände sig till dig som är:

  • representant för arbetslivet med koppling till yrkeshögskolan.
  • nuvarande eller framtida utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan.