Konferenser och seminarier

29 juni 2017, SeQF-ambassadörsträff

Varmt välkommen till en fortsättning av höstens SeQF-ambassadörsträff!

Datum och tid: 29 juni kl. 9.30-16.00 (Registrering från kl. 09.00)
Plats: Hotell C, Vasaplan 4, 111 20 Stockholm

Syftet med dagen är att fördjupa kunskaperna kring metoden för hur man uttrycker resultat av lärande på olika nivåer i SeQF. Vi tänker oss en genomgång av metoden samt workshop i ämnet. Utöver det fortsätter vi att prata om referensramen som kompetensverktyg, utbyter erfarenheter och stöttar i processen med hur man uttrycker resultat av lärande på olika nivåer i SeQF.  

Begränsat antal platser

Tyvärr är det begränsat med platser, vilket innebär att ni endast har möjlighet att anmäla en person från en och samma organisation eller företag. För er som av olika skäl inte kan delta, eller inte får en plats kommer information från träffen att publiceras på seqf.se efter konferensen.

Observera att denna ambassadörsträff endast riktar sig till dig som arbetar inom en arbetsgivar- och arbetstagarorganisation och avser skicka in en SeQF-ansökan.

Anmälan

Anmäl dig som deltagare på konferensen genom detta anmälningsformulär.
Anmälan stänger den 24 maj 2017. 

Program

Program för dagen kan du ladda ner här.

Mer information

Mer information kommer att publiceras här på seqf.se
Frågor om ambassadörsträffen kan ställas till info@seqf.se