Aktuellt

Konferenser och seminarier

Heldag om SeQF

Den 19 februari genomfördes en heldag om SeQF i Stockholm med deltagare från Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Universitets- och Högskolerådet (UHR) och Universitets Kanslers Ämbete (UKÄ). Syftet med dagen var att ge ett helhetsperspektiv på ambitionen med kvalifikationsramverket, systemets grundprinciper, nuläge och vidare utveckling. Läs mer om vad som diskuterades här.

Non formal qualifications in national qualifications framework

Vid en konferens den 18–19 oktober i Wien, arrangerad av EU-Kommissionen, CEDEFOP och Coordination Point for NQF in Austria, presenterades sex länder organisation, ambition och status i arbetet med inplacering av icke-formella kvalifikationer; Holland, Sverige, Frankrike, Polen, Österrike och Tyskland. Alla presentationer från konferensen hittar du här.

SeQF-ambassadörsträff

Tre tillfällen med samma innehåll erbjuds under hösten 2017, fokus ligger på fördjupad diskussion om ramverket samt att identifiera kvalifikationer och ansöka om inplacering av dem i SeQF. Läs mer och anmäl dig..

SeQF-ambassadörsträff

Syftet med dagen är att fördjupa kunskaperna kring metoden för hur man uttrycker resultat av lärande på olika nivåer i SeQF.

Datum och tid: 29 juni 2017 kl.9.00-16.00 
Plats: Hotell C, Vasaplan 4, 111 20 Stockholm
Läs mer

SeQF-nätverksmöte

Detta nätverksmöte riktar sig till dig som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor inom en arbetsgivar- och/eller arbetstagarorganisation eller motsvarande och vill veta mer om SeQF som kompetensverktyg och vill utbyta erfarenheter och tankar med andra i samma situation.

Datum och tid: 14 september 2016 kl.9.00 - 15.00
Plats: Spårvagnshallarna, Stockholm
Läs mer

Konferens: En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken

För att konkretisera hur Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, kan användas i arbetslivet och för yrkeshögskolans utbildningsanordnare, bjuder Myndigheten för yrkeshögskolan in till en SeQF-konferens i Västerås.

Datum och tid: 3 mars 2016 kl.10.00-16.00
Plats: Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås
Läs mer

Nationell konferens om Sveriges referensram för kvalifikationer

Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitets- och högskolerådet, Arbetsförmedlingen och Skolverket inbjuder till en konferens om Sveriges referensram för kvalifikationer, hur det kan användas och hur ramverket förhåller sig till andra Europeiska överenskommelser som Sverige ställt sig bakom. 

Datum och tid: 11 november 2015 kl. 09.30 – 16.00
Plats: Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås
Läs mer 

Rapport om EQF-konferensen den 19 september

Den 19 september 2014 anordnades en konferens i Reykjavik, Island som ett led i implementeringen av EQF i de nordiska länderna. Under konferensen diskuterades bland annat hur kvalifikationsramverket kan ge ökad transparens och anställningsbarhet och hur det kan främja erkännande av reell kompetens. Läs mer

Kort referat från konferensen den 24 oktober

Den 24 oktober 2012 inbjöd Myndigheten för yrkeshögskolan till en konferens (länk till programmet) om det svenska kvalifikationsramverket och nationella kvalitetskriterier. Syftet med konferensen var att genomlysa och diskutera det förslag på nationella kvalitetskriterier som myndigheten skickade ut på remiss den 28 september 2012.
Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan inbjuder till en konferens

Den 28 september kommer myndigheten att skicka ut ett förslag på nationella kvalitetskriterier på en remissomgång. För att få förslaget mer genomlyst inbjuds ni till en konferens där förslaget kommer att diskuteras och olika intressenter ger sina perspektiv på de föreslagna nationella kvalitetskriterier
Läs mer

Intressant seminarium i Almedalen om hot och möjligheter med ett svenskt ramverk för kvalifikationer

Under måndagen den 3 juli höll Myndigheten för yrkeshögskolan sitt första seminarium i Almedalen. Cirka 40 deltagare lyssnade och ställde frågor. Titeln på seminariet löd ”Ett svenskt kvalifikationsramverk – möjligheter eller hot? Det bjöds på en kritisk diskussion kring de effekter och resultat som längre, högre och mer utbildning leder till.
Läs mer

Seminarium i Almedalen: Ett svenskt kvalifikationsramverk, möjligheter eller hot?

Ett svenskt kvalifikationsramverk – möjligheter eller hot? är titeln på Myndigheten för yrkeshögskolans första seminarium i Almedalen 2012.

Läs mer

Konferens: Sverige i Europa - Europa i världen den 16 april

Myndigheten för yrkeshögskolan, Internationella programkontoret, Skolinspektionen och Skolverket inbjuder till en konferens om det europeiska arbetet med yrkesutbildning, mobilitet och det livslånga lärandet
Läs mer