Aktuellt

Utlysning: Gemensamma kvalifikationer inom yrkesutbildning

Inbjudan att lämna förslag om Gemensamma kvalifikationer inom yrkesutbildning (Erasmus+ Programområde 3).  Det övergripande målet för inbjudan att lämna förslag är dels att göra unga mer anställbara och bidra till att utveckla kompetent,...

Seminarium om de nordiska ländernas referensramar för kvalifikationer

I Helsingfors den 30 november 2017 arrangeras ett internationellt seminarium om de nordiska ländernas referensramar för kvalifikationer. Seminariet arrangeras av den finska Utbildningsstyrelsen.  Läs mer om seminariet nedan (på engelska): The...

Konferens om kvalifikationer som kompetensvaluta

Välkommen på en konferens i Stockholm 5 december om vikten av SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer. Ett verktyg för att få koll på kompetens! Nu bjuder vi in dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning inom branschorganisationer,...

Ambassadörsnätverksträffar hösten 2017

Medlemmar i nätverket bjuds in till en dags fördjupad diskussion om ramverket, om att identifiera och beskriva en kvalifikation och att göra en ansökan om att inplacera den i SeQF. Under dagen medverkar Thomas Petersson från Skärtekniskt centrum o...