Aktuellt

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom städservice och Diplomerad Montessoripedagog. Under vintern har myndigheten fattat beslut om inplacering i SeQF-ramverket. Tr...

Filmer från #SeQFkonf

Nu finns alla programpass och seminarium som ägde rum under konferensen Kvalifikationer som kompetensvaluta publicerade på Myndigheten för yrkeshögskolans YouTube-kanal. Konferensen ägde rum den 5 december 2017 på Norra Latin i Stockholm. Hela...

Utlysning: Gemensamma kvalifikationer inom yrkesutbildning

Inbjudan att lämna förslag om Gemensamma kvalifikationer inom yrkesutbildning (Erasmus+ Programområde 3).  Det övergripande målet för inbjudan att lämna förslag är dels att göra unga mer anställbara och bidra till att utveckla kompetent,...

Seminarium om de nordiska ländernas referensramar för kvalifikationer

I Helsingfors den 30 november 2017 arrangeras ett internationellt seminarium om de nordiska ländernas referensramar för kvalifikationer. Seminariet arrangeras av den finska Utbildningsstyrelsen.  Läs mer om seminariet nedan (på engelska): The...