Så funkar det

Ansökan

Utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att få ett beslut om vilken nivå kvalifikationen motsvarar i Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF).

Läs mer och ansök på myh.se: Ansökan om nivåplacering i SeQF