Så funkar det

Ansökan

Utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att referera sina kvalifikationer i SeQF.

Ansökningsformulär finns i vår tjänsteportal Mina sidor. Ta del av anvisningarna, föreskrifterna och förordningen innan ni skickar in er ansökan. 

Utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade, i egenskap av exempelvis arbetslivsorganisation, utbildare inom folkbildningen, idrottsförening eller en annan typ av organisation, kan nu ansöka om att referera sina kvalifikationer i SeQF.

I  förordningen 2015:545 om referensram för livslångt lärande i bilaga 2 har regeringen refererat kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerade, länkar till detta finns publicerade i sökmotorn. Grundskolans slutbetyg har kvalifikationsnivå 2, gymnasieexamen har nivå 4, yrkeshögskolans examen har nivå 5 - 6 för och examen inom högre utbildning nivå 6 - 8. Alla kvalifikationer som ingår i referensramen kommer senare att presenteras på seqf.se.

Ansök här

Ansökningsformuläret finns på Mina sidor och efter beslutet om att kvalifikationen kan ingå i referensramen publiceras den i form av ett kvalifikationsdokument på seqf.se, där den kunskap och de färdigheter och kompetenser som kvalifikationen motsvarar presenteras. Beslutet är giltigt i 10 år.

Är ni intresserade av att ansöka? Ta först del av anvisningarna, föreskrifterna och handboken i vänstermenyn innan ni skickar in ansökan.

För mer information kontakta gärna myndigheten på info@seqf.se.