Den europeiska referensramen för kvalifikationer

Jämför utbildningar och kvalifikationer inom EU

EQF - den europeiska referensramen för kvalifikationer är en gemensam europeisk referensram som ska göra utbildningssystemen och kvalifikationer från olika länder i Europa lättare att läsa och förstå. EQF ska också stimulera det livslånga lärandet genom att allt lärande oavsett hur det gått till blir synliggjort.

Alt : Jämför kompetens mellan EU:s länder