Sveriges referensram för kvalifikationer

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework, vilken många europeiska länder är anslutna till.

Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. Kvalifikationer inom det offentliga utbildningssystemet i form av examen eller motsvarande är nivåplacerade i SeQF av regeringen. Den som utfärdar kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet (läs mer i Förordning 2015:545) kan ansöka om nivåplacering till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Bilden till höger är ett förslag på hur SeQF förhåller sig till EQF.

Alt : Jämför kompetens mellan EU:s länder